Luk oversigt

Dagmøde

Priser og menuer kommer snart. Driften af Restaurant & Café Bøjden Strand, er pr. 2018 overtaget af Restaurant Det Hvide Pakhus v/ Thomas Pedersen. Tlf. 62 61 09 00.